กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 65 วันศุกร์ที่ 1 .ย. 66 

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 65 ประจำเดือน กันยายน 

ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 

1.พระราชภาวนาวชิราภรณ์(หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร)วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

2.พระกิตติวิมลเมธี (หลวงพ่อสุชีพ สุธัมโม) วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

3.พระมงคลธรรมวิธาน (หลวงพ่อสำเร็จ ภูริจิตโต) วัดทองเนียม จ.กรุงเทพฯ

4.พระครูชุติธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อสมเดช ชุตินฺธโร) วัดบวรมงคลราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

5.พระครูปัญญาถาวรวงศ์ (พระอาจารย์ปัญญา) วัดป่าศรีถาวรคลองโยง จ.นครปฐม