กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 74

🙏 ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ตักบาตร เติมบุญ และฟังพระธรรมเทศนา พ่อแม่ครูอาจารย์ ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567  เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ🙏

🙏รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน

1.พระราชวชิรกิจโสภณ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

2.หลวงปู่ละมาย ลาภสัมปันโน วัดพระพุทธบาทดอยโล้น จ.ตาก

3.พระครูกันธรรมาภิรัต (พระอาจารย์สุเทพ กันตธัมโม) วัดป่าหนองโกเจริญธรรม จ.ราชบุรี

4.พระอาจารย์บุญแวง สปฺปุญโญ วัดสวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี

5.พระศรีธรรมวงศาจารย์  (หลวงพ่อไพโรจน์ ฐิตโชโต ) วัดป่าศรัทรารวม  จ.นครราชสีมา 

อันดับที่ 6-9 พระติดตาม