กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 72

🙏 ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ตักบาตร เติมบุญ และฟังพระธรรมเทศนา พ่อแม่ครูอาจารย์ ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567  เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ🙏

🙏รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน

1.พระครูนิมิตวิริยานุกุล (หลวงปู่สุบิน อุตตโม)  วัดป่าหนองแวง  จ.ศรีสะเกษ

2.พระอาจารย์พงษศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.พระอาจารย์การุณ ยโสธโร   วัดป่าศรีญาณสังวร จ.กาญจนบุรี

4.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานี

5.พระครูปัญญาถาวรวงศ์ (พระอาจารย์ปัญญา) วัดป่าศรีถาวรคลองโยง จ.นครปฐม

พร้อมพระติดตามรวม 9 รูป