TOEIC CEFR

ประชาสัมพันธ์

SAU ENGLISH COMMUNICATION SKILL UPGRADE PROGRAM

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ม.เอเชียอาคเนย์

กับ CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE

ผ่านสถาบันกวดวิชา ENCONCEPT

สำหรับผู้สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ม.เอเชียอาคเนย์ โทร.02-807-4500 ต่อ 337,338