บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์  

🙏ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ 

เข้าร่วมฟรี ‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌


กิจกรรมโครงการ "พัฒนานักศึกษา"  

ในหัวข้อ:  การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตาม SDG โดยคำนึงสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอน 

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย ชมภูอินไหว

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สจล.)


🔺วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานที่ ห้อง 331 ชั้น 3   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


#คณะวิศวกรรมศาสตร์  #wearesau #sau #deksau #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ #ปริญญาโทก่อสร้าง #ปริญญาโทไฟฟ้า