กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 62 วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 66 

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 62  ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

1.พระมงคลธรรมวิธาน (หลวงพ่อสำเร็จ ภูริจิตโต) วัดทองเนียม จ. กรุงเทพมหานคร  

2.พระครูอุทัยธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง รุจฺจโน) วัดหนองบำหรุ  จ.อุทัยธานี 

3.พระอาจารย์พงษศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

4.พระอาจารย์การุณ ยโสธโร   วัดป่าศรีญาณสังวร จ.กาญจนบุรี  

5.พระอาจารย์บุญแวง วัดสวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี