รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*ททเมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60

*จำนวนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ/ภาคสมทบค่ำ/ภาคเสาร์-อาทิตย์

รับผู้จบ ม.6 / ปวช. กศน. ปวส. หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) เวลา 8:30-19:00 น.

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

อาคารสำนักอธิการบดี