พี่อ้อย พี่ฉอด On-Zoom

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อโลกและสังคมอย่างมาก อันส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาทั้งด้านสุขภาพใจ สุขภาพจิต อย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และบริษัท เช้นจ์2561 จำกัด เล็งเห็นความสำคัญที่จะจัดกิจกรรมพิเศษ “พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM” เพื่อให้นักศึกษาได้มีที่พึ่งทางใจ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ พัฒนาชีวิตเพื่อก้าวต่อไปได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยมีพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และพี่ฉอด สายทิพย์ มาตรีกุล ณ อยุธยา คอยรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของวิธีคิด ชีวิต และความรักของนักศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Topic: พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM ม.เอเชียอาคเนย์

Time: Aug 27, 2020 12:30 PM Bangkok


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/2046706854

Meeting ID: 204 670 6854

กำหนดการ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563

  • เวลา 13.00 น. - 13.50 น. เริ่มให้นักศึกษา Login เข้าระบบ ZOOM
  • เวลา 13.50 น. - 14.00 น. เปิด TVC วิธีการต่างๆ ของระบบ ZOOM กับพี่อ้อย พี่ฉอด
  • เวลา 14.00 น - 15.30 น. พี่อ้อย พี่ฉอด ZOOM คุยปัญหากับนักศึกษา
  • เวลา 15.30 น. - 15.45 น. LUCKY DRAW จากผู้สนับสนุน
  • เวลา 15.45 น. - 16.00 น. สรุปกิจกรรม+ถ่ายภาพกับนักศึกษาที่อยู่หน้าจอ