MELON FARM

และการสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ..

“เทคนิคการทำธุรกิจ MELON FARM และ การสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย”

จัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น


>> ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ (FREE !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

https://goo.gl/L8Pmh7


>> สมัครโครงการ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม..

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทร. 02 807 4500 ต่อ 130 / 091 010 5262

(เวลาทำการ : วันอังคาร -อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)