ตักบาตรเติมบุญ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอเรียนเชิญร่วมงาน ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 38

ประจำเดือน สิงหาคม ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562


เชิญใส่บาตรทำบุญพระกรรมฐาน

1.พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร) วัดป่าวีระธรรม จังหวัดสกลนคร

2.พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) วัดป่ามณีโคตมวงศ์ จังหวัดอุดรธานี

3.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ จังหวัดอุดรธานี

4.หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม จังหวัดจันทบุรี

5.พระครูชัยเขตคณานุรักษ์ วัดป่าภูผาประดู่อัคคธีโร จังหวัดนครราชสีมา

6-9พระติดตาม