ตักบาตรเติมบุญ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 37 ประจำเดือน กรกฏาคม

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

เวลา 7.00 - 9.00 น.


เชิญใส่บาตรทำบุญพระกรรมฐาน

1.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฎฐิวัน จ.อยุธยา

2.พระครูโสภณ ธรรมสุนทร(หลวงพ่อเลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น จ.สกลนคร

3.พระครูสุจิณณานุวัตร(หลวงพ่อหนูพิณ ฐานตุตโม) วัดป่าโนนศรีทอง จ.อุดรธานี

4.พระมงคลธรรมวิธาน(หลวงพ่อสำเร็จ ภูริจิตโต) วัดทองเนียม จ. กรุงเทพมหานคร

5.พระครูโฆสิตธรรมสุนทร วัดทองเนียม จ.กรุงเทพมหานคร

6-9พระติดตาม