กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 58 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 58 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

1.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูหญ้าอู่ จ.อุดรธานี

2.พระราชสุเมธี (หลวงปู่เหลี่ยม สุจินโณ) วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

3.พระมงคลธรรมวิธาน (หลวงพ่อสำเร็จ ภูริจิตโต) วัดทองเนียม จ.กรุงเทพฯ

4.พระครูอุทัย ธรรมรุจี(หลวงพ่อรุ้ง รุจิโร) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี

5.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฎฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา

6-9 พระติดตาม