กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 57 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 57 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

🙏🏻 รายนามครูบาอาจารย์ที่ร่วมงาน 🙏🏻

1.พระราชวชิรกิจโสภณ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) วัดป่ามณีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี

2.พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

3.พระครูสิริสุตวราภรณ์(พระอาจารย์ประกอบ) วัดป่ามหาชัย จ.สมุทรสาคร

4.พระครูบรรพตสมานคุณ (พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล) วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา

5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานี

อันดับ 6-9 พระติดตาม