กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 56 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 56 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

🙏🏻 รายนามครูบาอาจารย์ที่ร่วมงาน 🙏🏻

1.พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร) วัดป่าวีรธรรม จ.สกลนคร

2.พระราชมงคลวชิรสีลาจารย์ (หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร) วัดป่าแก้วเจริญธรรม จ.สกลนคร

3.พระเทพวชิรญาณโสภณ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์

4.พระอาจารย์พงษศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

5.พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก จ.กรุงเทพฯ

อันดับที่ 6-9 พระติดตาม