คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน


หัวข้อการอบรม

➡️การสร้างแชทบอทด้วบ Azure (Build a chatbot with Azure)

➡️การวิเคราะห์ภาพด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Analyze images with AI)

➡️การค้นหาความคิดเห็นในข้อความด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Discover sentiment in text using AI)

➡️ การเรียนรู้เชิงลึก ด้วยวิทยาการข้อมูล VM (Deep Learning with the Data Science VM)

➡️ การสร้างเว็บไซต์ไว้บน Azure (Deploy a website to Azure)


ค่าลงทะเบียน และรายละเอียด

▪️บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/หัวข้อ รวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ เอกสารประกอบ (PDF) พร้อมประกาศนียบัตรฯ ใบเสร็จฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

▪️ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ฟรีค่าลงทะเบียน (จำนวนจำกัด ไม่เกิน 5 ท่าน/รุ่น มีเฉพาะอาหารว่าง 2 มื้อ และเอกสาร มัดจำ 1,000 บาท คืนให้หลังจากอบรม สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หากไม่เข้าร่วมอบรม)


📌คลิกลิ้งเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

https://en.sau.ac.th/services/training-testing


สอบถามเพิ่มเติม 02-807-4528