มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรมนับชั่วโมง CPD /CPA 

📍หลักสูตรที่ 1 การวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจ


📍หลักสูตรที่ 2 เจาะประเด็นหลัก TFRS for NPAEs (ฉบับปรับปรุง 2565)


📍วันที่  1-2 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


✅ ลงทะเบียนอบรม คลิก 

https://forms.gle/gK2TNvcn6997pEVZ9

✅ สนใจสอบถามข้อมูล 

เข้ากลุ่ม 

Line : https://line.me/ti/g/AD3kgcN1wR


โดยวิทยากร

- อาจารย์พรรณี  วรวุฒิจงสถิต

- รศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร


รหัสหลักสูตร รออนุมัติ

#ค่าใช้จ่าย 1,200 บาทต่อหลักสูตร สมัคร 2 หลักสูตร 2,400 บาท

#สิทธิพิเศษ 

วันนี้-31 พฤษภาคม 2567 

สมัคร 2 หลักสูตร 

ราคาพิเศษเพียง 2,200 บาท