สัมมนาพิเศษ M.B.A. Inspiration Talk by SAU Business School ครั้งที่ 2


🎯เปิดประสบการณ์การเรียนในรูปแบบ Active Learning

กับสัมมนาพิเศษ M.B.A. Inspiration Talk by SAU Business School

ครั้งที่ 2

🔺หัวข้อ The Business Scenario After COVID19 Crisis

อนาคตของธุรกิจหลังวิกฤต​โควิด 19

🔺โดยวิทยากรพิเศษกับคุณ

ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

CEO - Lean Business Design Thailand

ผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SME🎯ทดลองเรียนฟรี พร้อมการรีวิวหลักสูตร M.B.A. (Sunday Program)

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.


🎯ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับทุนสูงสุด 17,000 บาท ฟรี!!!

เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร M.B.A.(Sunday Program)


🌐 sau.ac.th/mba/

📱02-807-4500