สัมมนาพิเศษ M.B.A. Inspiration Talk by SAU Business School ครั้งที่ 3

🎯เปิดประสบการณ์การเรียนในรูปแบบ Active Learning กับสัมมนาพิเศษ M.B.A. Inspiration Talk by SAU Business School ครั้งที่ 3

🔺หัวข้อ Marketing 5.0 ความท้าทายของนักการตลาด

🔺โดยวิทยากรพิเศษ

คุณดุษิตา สถิรเศรษฐ

Vice President

Sukishi Intergroup

🎯ทดลองเรียนฟรี พร้อมการรีวิวหลักสูตร M.B.A. (Sunday Program) 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom

🎯ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับทุนสูงสุด 17,000 บาท ฟรี!!! เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร M.B.A.(Sunday Program)

🌐 sau.ac.th/mba/

📱02-807-4500

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://forms.gle/kLbp4xw9jMbT7btEA