รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศผลสอบชิงทุน2560.pdf

** นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ติดต่อศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 **