รับบัตรนักศึกษา นักศึกษาใหม่รหัส 62

กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

สามารถรับบัตรนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 28 และอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 9:30-15:00 น.

บริเวณโรงอาหาร อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับได้ในวันดังกล่าว ขอให้ติดต่อรับได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยฯ)

หรือสอบถามโทร 02-4442783-5 เวลา 8:30-16:30 น.