ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 52

ประจำเดือน เมษายน 2564


ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 52 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

1.พระราชสุเมธี (หลวงปู่เหลี่ยม สุจินโณ) วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

2.พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

3.พระครูอุทัย ธรรมรุจี(หลวงพ่อรุ้ง รุจิโร) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี

4.พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ(หลวงพ่อสามดง จันทโชโต)วัดอรัญพรหมมาราม จ.นครราชสีมา

5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานี

อันดับ 6-10 พระติดตาม