ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 40

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 40 ประจำเดือน ตุลาคม

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

เวลา 7.00 - 9.00 น.

เชิญใส่บาตรทำบุญพระกรรมฐาน

1.พระครูพันธสมณวัฒน์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู

2.พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี

3.พระครูอุทัยธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี

4.พระครูปลัดไพรินทร์ (หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวุฑฌโน) วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานี

อันดับ 6-10 พระติดตาม