ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 51

ประจำเดือน มีนาคม 2564


ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

1.พระราชสุเมธี (หลวงปู่เหลี่ยม สุจินโณ) วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

2.พระครูบรรพตสมานคุณ (พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล) วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา

3.พระกิตติวิมลเมธี (หลวงพ่อสุชีพ สุธัมโม) วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

4.พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ

5.พระครูใบฎีกาปัญญา ปัญญาทีโป วัดป่าศรีถาวรคลองโยง จ.นครปฐม

อันดับ 6-10 พระติดตาม