เชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 54

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเชิญร่วมงาน ตักบาตร เติมบุญ ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

โดยทางมหาวิทยาลัย ได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเช้ามีรายนามดังนี้

1.พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู

2.หลวงปู่ลมาย ลาภสัมปันโน วัดพระพุทธบาทดอยโล้น ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก

3.พระครูอุทัย ธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง รุจิโร) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี

4.พระครูนิมิตวิริยานุกุล (หลวงปู่สุบิน อุตตโม) วัดป่าหนองแวง จ.ศรีสะเกษ

5.พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จันทโชโต) วัดอรัญพรหมมาราม จ.นครราชสีมา