ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท วันที่ 25-29 ก.ค. 2560

(มี 2 รอบ รอบเช้า 10:00-11:00 น. รอบบ่าย 13:00-14:00 น. )

ณ ศูนย์ IT อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 3

สิ่งที่ต้องเตรียม มาในวันสอบ

-บัตรประจำตัวประชาชน

-ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ ครึ่งชั่วโมง

- สอบวันอังคาร ที่ 25 ก.ค.60 รอบเช้า (คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ)

- สอบวันอังคาร ที่ 25 ก.ค.60 รอบบ่าย (คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ)

- สอบวันพุธ ที่ 26 ก.ค.60 รอบบ่าย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค ปกติ /สมทบ/ ส-อ )

- สอบวันพุธ ที่ 26 ก.ค.60 รอบเช้า (คณะวิศวกรรม ปกติ สมทบ ส-อ)

- สอบวันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค.60 รอบเช้า (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ)

- สอบวันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์)

- สอบวันเสาร์ ที่ 29 ก.ค.60 รอบเช้า (คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์)

- สอบวันเสาร์ ที่ 29 ก.ค.60 รอบบ่าย (คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์)สอบวันที่ 25 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะบริหาร ภาคปกติ)

สอบวันที่ 25 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะบริหาร ภาคปกติ).pdf

สอบวันที่ 25 ก.ค.60 รอบเช้า (คณะบริหาร ภาคปกติ)

สอบวันที่ 25 ก.ค.60 รอบเช้า (คณะบริหาร ภาคปกติ) .pdf

สอบวันที่ 26ก.ค.60 รอบเช้า(คณะวิศวกรรม ปกติ สมทบ ส-อ)

สอบวันที่ 26ก.ค.60 รอบเช้า(คณะวิศวกรรม ปกติ สมทบ ส-อ).pdf

สอบวันที่ 26 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะวิศวกรรม ปกติ สมทบ ส-อ )

สอบวันที่ 26 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะวิศวกรรม ปกติ สมทบ ส-อ ).pdf

สอบวันที่ 27 ก.ค.60 รอบเช้า(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ)

สอบวันที่ 27 ก.ค.60 รอบเช้า(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ).pdf

สอบวันที่ 27 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์)

สอบวันที่ 27 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์).pdf

สอบวันที่ 29 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์)

สอบวันที่ 29 ก.ค.60 รอบบ่าย(คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์).pdf

สอบวันที่ 29 ก.ค.60 รอบเช้า(คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์)

สอบวันที่ 29 ก.ค.60 รอบเช้า(คณะบริหารธุรกิจ ภาควันอาทิตย์).pdf