ยินดีต้อนรับนักศึกษา


#มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ยินดีต้อนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ / ภาคสมทบ / และภาควันอาทิตย์


😍 เข้าร่วมงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 😍


" ORIENTATION DAY 2019 "

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

#ลงทะเบียนเวลา 07.00 – 08.30 น.

ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


‼️ กรุณาเตรียมบัตรประชาชนสำหรับลงทะเบียน

และโปรดแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อย


====== สอบถามเพิ่มเติม======


➡️ โทร 02 - 807 - 4500 ต่อ 190 , 192 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่อาคารสำนักอธิการบดี


➡️ เปิดรับสมัครทุกวัน ( จันทร์ - อาทิตย์ ) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 19.00 น.


➡️ Instagram : wearesau


#WeAreSau #DekSAU #SAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์