นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565

1. กรณีแจ้งรับเอกสารด้วยตนเองให้ติดต่อรับเอกสารได้ที่สำนักทะเบียนฯ ชั้น 1 ในเวลาทำการ
วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 8.30-16.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2566

2. กรณีแจ้งส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดำเนินการจัดส่งใน วันที่ 20 ตุลาคม 2566
สามารถติดตามเลขพัสดุได้ที่หน้าโน้ตไลน์ปรึกษาทะเบียน

**การเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในปี 2567 สามารถติดตามประกาศได้จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงปลายปี 2566